Házirend


 

Általános rendelkezés

A Postáslidó Sportcentrum (továbbiakban: Postáslidó) Üzemeltetője biztosítja vendégeinek kellemes időtöltését, hozzájárul zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodik a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, ezen szabályok betartásáról és betartatásáról a Postáslidó területén.

Bérlettel rendelkező vagy alkalmi pályabérletet vásárló vendégeink a szolgáltatás igénybevételével elfogadják és magukra illetve partnereikre nézve kötelező érvényűnek veszik a Postáslidó aktuális házirendjét, mely a bejáratoknál és a recepción olvasható.

A bérletet vásárló vendégek a bérletvásárlással azt is elfogadják, hogy a házirend megváltoztatásának jogát Üzemeltető fenntartja, a zesetleges változások a bérletes jogviszonyra hatással nincsenek.

A vendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a létesítmény házirendjében foglalt előírásokat.

A Postáslidón olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi vendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. Amennyiben egy vendég a házirend előírásait felszólítás ellenére sem tartja be, bérlete vagy napijegye minden további kompenzáció nélkül érvényteleníthető, a vendég a Postáslidó elhagyására kötelezhető.

A házirend be nem tartásából eredő károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

 Házirend 

Postáslidó jégpálya

1. A jégpálya használatára feljogosító belépőjegy/bérlet megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével vendégeink elfogadják a jégpálya házirendjét, és tudomásul veszik, hogy a házirend megsértése esetén a pályafelügyelők a pálya haladéktalan elhagyására kötelezhetik őket.
2. A jégpályát mindenki saját felelősségére használja. A pálya területén bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk!
3. A jégpálya használatakor kesztyű (lehetőleg nem szövet) és sapka viselése kötelező, valamint 10 éven aluli gyermekek számára védősisak használata ajánlott.
4. A jégre cipőben, cigarettával, papírzacskóval, pohárral, csomaggal, étellel, itallal illetve balesetveszélyes tárggyal rámenni és szemetelni tilos!
5. Bérelt korcsolyával csak a szőnyeggel illetve gumiszőnyeggel borított területen szabad közlekedni.
6. A műjégpálya csak a nyitvatartási idő szerint vehető igénybe.
7. A jégpályán vendégeinknek a kijelölt menetiránynak megfelelően kell haladniuk. Tömörülni, a folyamatos korcsolyázást akadályozni, mások testi épségét veszélyeztetni tilos!
8. A jégpályán közönségkorcsolyázás ideje alatt tilos jégkorongozni, korongot, ütőt a jégre vinni. A pálya területén tilos csoportos játékokat /hoki, fogócska, labdajátékok stb./ játszani, gyorskorcsolyában korcsolyázni!
9. A jégpálya látogatói csak érvényes belépőjegy birtokában léphetnek a pályára, melyet a klubházban lehet megvásárolni. A jeggyel együtt karszalagot is kap vendégünk. A karszalagot a pályára lépés előtt, jól látható módon kell elhelyezni. A jégpálya csak ezen érvényes, sérülésmentes szalag viselése esetén használható. Az üzemeltető bármikor ellenőrizheti a karszalag meglétét és annak minőségét. A karszalag egyszeri belépésre jogosít és csak a vásárlás napján, és csak az adott délelőtti vagy délutáni napszakra érvényes. A jégen csak karszalaggal lehet tartózkodni. A belépőjegy a jégpálya használatára jogosít, a korcsolyakölcsönzés és a büfé szolgáltatásai költségtérítésesek.
10. A pályára belépni és azt elhagyni csak a kijelölt kapun keresztül lehet. A palánkon átmászni szigorúan tilos. A büfé szolgáltatásainak az igénybevétele nem minősül a pálya elhagyásának. A jégpálya kiszolgáló helyiségében csak a büfében megvásárolt ételeket és italokat lehet fogyasztani.
11. A jégpályát 10 éven aluli gyermek csak nagykorú felügyelete mellett használhatja.
12. A jégpályán üzletszerű korcsolya oktatást csak a jégpályával szerződésben álló oktatók folytathatnak.
13. Tudati állapotot befolyásoló szer vagy alkohol befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya területén nem tartózkodhat.
14. Vendégeink elfogadják, hogy a pálya rendezvényeiről készült fényképeket a www.postaslido.hu oldalon és különböző marketinganyagokon az üzemeltető felhasználhatja.
15. A jégpálya területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
16. Az üzemeltető a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégpálya területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.
17. Az üzemeltető a jég minőségének fenntartása érdekében dönthet úgy, hogy a közönségkorcsolyázás közben is gépi karbantartást végez. A karbantartás ideje alatt vendégeink nem tartózkodhatnak a jégen.
18. A korcsolyakölcsönzésre fényképes igazolvány vagy 5.000,- Ft letét ellenében van lehetőség.
19. A kerítéssel lezárt üzemi területeken csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.
20. A Házirendben foglalt szabályok megsértése a jégpályáról való kitiltást vonhatja maga után.
Jó szórakozást, balesetmentes sportolást és kellemes időtöltést kívánunk!

 

2014 | Cim:2000 Szentendre, Postás strand (Dunakorzó) (Pest megye) | Email: postaslido[kukac]postaslido.hu | Telefon: 70/4555-000
GPS:47° 40.38', 19° 4.819' | Dunakanyar Sport és Szabadidő Kft. | © Postáslidó Sportcentrum | Online marketing